Wyrok WSA w Gliwicach z 4 kwietnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Gl 695/13

Osoba, której powierzono opiekę nad wychowaniem i rozwojem pasierba, ma prawo skutecznie domagać się pomocy materialnej w jej sprawowaniu. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który uchylił decyzje samorządowego kolegium odwoławczego i gminy w sprawie odmowy przyznania zasiłku na dziecko. Na brak możliwości objęcia opiekuna wsparciem z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.) zwrócił też uwagę WSA. Uchylając decyzje SKO i gminy, podkreślił, że zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, zaspokojenie jego potrzeb, a także dbałość o jego dobro i ochronę. Charakter i cel tego świadczenia powinny mieć nadrzędne znaczenie przy ustalaniu praw do niego. WSA uznał więc, że skoro ustawa o świadczeniach rodzinnych pozbawia opiekuna, który sprawuje bieżącą pieczę nad dzieckiem, prawa do pomocy, to uznać należy, że jej przepisy w niedostateczny sposób chronią jego prawa. W tej sytuacji sąd, poszukując lepszej ochrony interesów opiekunów dziecka, odniósł się bezpośrednio do zasad konstytucyjnych i konwencji o prawach dziecka. Uznał, że ograniczenie dostępności do świadczeń stanowi ich naruszenie.

Historia zmian:

  • 14 sierpnia 2014, godz. 12:32, użytkownik: Iwona Pezdan

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×