Drukuj

Wyrok WSA w Gliwicach z 5 listopada 2012r. sygn. akt IV SA/GL 1490/11

Za pracę w zarządzie związku komunalnego wójt nie może uzyskiwać dodatkowych gratyfikacji finansowych w postaci miesięcznych diet. Brak jest wyraźnej normy materialnoprawnej, która mogłaby stanowić podstawę do przyznania takiego wynagrodzenia. Ponadto w ocenie Sądu taka działalność mieści się w obowiązkach wójta ponieważ związek powoływany jest w celu wspólnego wykonywania przez kilka gmin ich zadań własnych, za których realizację odpowiada właśnie organ wykonawczy samorządu.