Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2015 r. IV SA/Po 939/14

Nazwanie zarządzenia ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora szkoły nie ma znaczenia dla objęcia wydanego aktu nadzorem w trybie art. 91 ust. 1 u.s.g., bowiem mamy do czynienia ze sprawą z zakresu administracji publicznej. Tak więc zarządzenie o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej podlega kontroli organu nadzoru i może być przedmiotem zarówno rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, jak i skargi do sądu administracyjnego wniesionej przez organ nadzoru z uwagi na upływ terminu wskazanego w art. 91 ust. 1 u.s.g. Akt taki ma bowiem treść administracyjnoprawną, gdyż dotyczy procedury powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Powierzenie tego stanowiska, w wyniku przeprowadzenia konkursu należy traktować jako władczą wypowiedź organu administracji w sprawie należącej do zakresu zadań publicznych.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×