Wyrok WSA w Rzeszowie z 20 grudnia 2012r. sygn. akt II SA/Rz 1145/12

WSA oddalił skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z 17 października 2012r. nr P-II.4131.2.95.2012 w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia wójta w sprawie zasad organizacji pracy na rok szkolny 2012/2013 dla przedszkoli i szkół, dla których gmina jest organem prowadzącym. Sąd potwierdził stanowisko organu nadzoru, że organ prowadzący może ingerować w działalność szkoły wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie, a zatem ustalanie wytycznych w zakresie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych czy to poprzez określenie sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych, czy też zasad zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników, wkracza w zakres ustawowych zadań realizowanych przez kierujących nimi dyrektorów.

Historia zmian:

  • 8 maja 2013, godz. 12:40, użytkownik: Iwona Pezdan
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×