Drukuj

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ze skargi Gminy Miasto Jasło na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2015 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (sygn. akt II SA/Rz 1487/16)