Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2015 r. III SA/Wr 810/14

Z art. 90 u.s.g. wynika deklaratoryjny charakter rozstrzygnięcia nadzorczego. Wojewoda bowiem jedynie stwierdza, że dany akt jest dotknięty wadą nieważności. W konsekwencji zatem rozstrzygnięcie nadzorcze, mające deklaratoryjny charakter, wywołuje w stosunku do danego aktu, którego dotyczy, skutek ex tunc, a więc od chwili jego podjęcia. Stwierdzenie więc, rozstrzygnięciem nadzorczym, nieważności określonego aktu powoduje powrót do stanu istniejącego przed podjęciem aktu, którego nieważność stwierdzono.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×