Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 maja 2014r. sygn. akt IV SA/Wr 826/13

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 maja 2014r. sygn. akt IV SA/Wr 826/13
Przepis art. 90 f ustawy upoważniający radę gminy do uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy pozwala temu organowi określić formy w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Skoro tak formy te powinny zostać określone w sposób wyczerpujący tak by nie pozostawić podmiotowi stosującemu uchwałę możliwości poszerzania kręgu tych form poza formy wymienione w ustawie i w uchwale. Forma pomocy stypendialnej w postaci możliwości wprowadzenia abonamentu internetowego nie narusza prawa.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×