Fundusz Sołecki

Zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2013

 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 poz. 301) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (Dz. U. Nr 21, poz. 106) gminy, które w 2012 r. podjęły uchwałę wyrażającą zgodę na wyodrębnienie w swoim budżecie funduszu sołeckiego na 2013 r., oraz które realizowały w 2013 r. przedsięwzięcia zgłoszone we wnioskach przez sołectwa, otrzymują z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, tj. 10%, 20% lub 30% wykonanych wydatków w ramach funduszu w 2013 r.

 W celu uzyskania przez gminę powyższej dotacji należy w terminie do dnia 31 maja 2014 r. przesłać do Wojewody Podkarpackiego stosowny wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2013 na adres:

 

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Wydział Środowiska i Rolnictwa

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

Historia zmian:

  • 17 marca 2014, godz. 14:05, użytkownik: mswiech
Pokaż wszystkie