Fundusz Sołecki

Zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2019

Na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot (Dz. U. poz. 916 ze zm.) gminy, które realizowały w 2019 r. przedsięwzięcia zgłoszone we wnioskach przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, otrzymują z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wykonanych wydatków.

W 2020 r. wysokość należnego zwrotu, po wprowadzonym mechaniźmie korygującym wynosi odpowiednio: 26,204%, 19,653% lub 13,102% wykonanych wydatków w 2019 r.

W celu uzyskania przez gminę powyższej dotacji należy w terminie do dnia 31 maja 2020 r. przesłać do Wojewody Podkarpackiego w formie elektronicznej stosowny wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2019.

 

Historia zmian:

  • 19 sierpnia 2020, godz. 12:16, użytkownik: Paweł Szajna
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×