Fundusz Sołecki

Zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2018

Na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot (Dz. U. poz. 916 ze zm.) gminy, które realizowały w 2018 r. przedsięwzięcia zgłoszone we wnioskach przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, otrzymują z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wykonanych wydatków.

W 2019 r. wysokość należnego zwrotu, po wprowadzonym mechaniźmie korygującym wynosi odpowiednio: 28,567%, 21,425% lub 14,283% wykonanych wydatków w 2018 r.

W celu uzyskania przez gminę powyższej dotacji należy w terminie do dnia 31 maja 2019 r. przesłać do Wojewody Podkarpackiego w formie elektronicznej stosowny wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2018.

 

Historia zmian:

  • 2 kwietnia 2019, godz. 10:54, użytkownik: Marta Święch
Pokaż wszystkie