Drukuj

​Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim do 2030 r. przyjęta uchwałą nr 1/2019 Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim z dnia 21 października 2019 r.