Drukuj

Lustracja

W świetle ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 ) członkowie zarządu, członkowie rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji (art. 40 ustawy) oraz osoby będących przedstawicielami jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej spółki handlowej, innej niż wymienionej wyżej (art. 43 ustawy), urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r., mają obowiązek przedkładania do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej za pośrednictwem wojewody ”oświadczenia lustracyjnego” lub „informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji. Mając na uwadze powyższe podaje się wzór oświadczenia lustracyjnego i wzór informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, celem wykorzystania przez osoby zobowiązane.