Informacje dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów

W załączeniu przedstawiam pismo MRiRW potwierdzające stanowisko Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Głównego Geodety Kraju w sprawie osób upoważnionych do wykonywania projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Historia zmian:

  • 18 grudnia 2012, godz. 15:04, użytkownik: Ewa Szymko-Sołek