Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego – 24. 09.2014 r.

24 września w Wiśniowej odbył się Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego Projekt z udziałem wojewody Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej, którego głównym tematem był kluczowy projekt rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Celem spotkania było zainicjowanie działań zmierzających do modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia baz danych przestrzennych na terenie województwa podkarpackiego. Główny geodeta kraju Kazimierz Bujakowski, wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, marszałek województw podkarpackiego Władysław Ortyl, lider Porozumienia Powiatów Województwa Podkarpackiego reprezentowany przez prezydenta Krosna Piotra Przytockiego i przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Podkarpackiego Józef Michalik podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa podkarpackiego”. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych.

Historia zmian:

  • 26 września 2014, godz. 08:11, użytkownik: Jolanta Bryl