Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U z 2014 r., poz. 176).

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U z 2014 r., poz. 176)
określa sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w tym:
■tryb składania dokumentów, warunki uznawania praktyki zawodowej, a także sposób prowadzenia dziennika praktyki zawodowej, jego wzór i wysokość opłaty za jego wydanie;
■organizację i sposób działania komisji kwalifikacyjnej oraz sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i ustalania jego kosztów;
■wzory świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;
■warunki, które powinien spełniać program kształcenia osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w objętych ustawą deregulacyjną zakresach, tak aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności, jako spełniające wymagania do nadania uprawnień zawodowych;
■wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb jej pobierania;
■wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej.

Z dniem 22 lutego 2014 r. wchodzą w życie przepisy ww. rozporządzenia

Historia zmian:

  • 10 lutego 2014, godz. 12:29, użytkownik: Jolanta Bryl
Pokaż wszystkie