Narada Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru geodezyjnego i Kartograficznego z przedstawicielami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Podkarpackiego

W dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie odbyła się narada Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z przedstawicielami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Podkarpackiego. Na naradzie omówiono:
 1.budżet na 2014 rok,
 2.nowe i projektowane unormowania prawne z zakresu geodezji i kartografii,
 3.zadania i problemy stojące przed Służbą Geodezyjną i Kartograficzną,
 4.wyniki kontroli przeprowadzonych w 2013 r.,
 5.plan kontroli na 2014 r.,
 6.sprawy związane z orzecznictwem w zakresie ewidencji gruntów i budynków
7.sprawy bieżące.

Historia zmian:

  • 17 stycznia 2014, godz. 07:53, użytkownik: Jolanta Bryl
Pokaż wszystkie