Roczny plan kontroli Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na 2013 rok

W załączeniu Roczny Plan Kontroli uzgodniony z Głównym Geodetą Kraju i zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 11 grudnia 2012 r.