Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym (kontrola sprawdzająca) w Urzędzie Miasta Przemyślu – III kwartał -pzgik

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym (kontrola sprawdzająca) w Urzędzie Miasta Przemyśl