sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym (sprawdzająca) w Starostwie Powiatowym w Krośnie – III kwartał- pzgik

sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym (sprawdzająca) w Starostwie Powiatowym w Krośnie.