sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym (sprawdzajaca) w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie – III kwartał -pzgik

sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym (sprawdzajaca) w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie – III kwartał -pzgik

Historia zmian:

  • 2 listopada 2015, godz. 09:16, użytkownik: Jolanta Bryl