sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym (sprawdzająca) w Starostwie Powiatowym w Przeworsku – III kwartał -pzgik

sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym (sprawdzająca) w Starostwie Powiatowym w Przeworsku