Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U z 2013, poz.1183)

W Dzienniku Ustaw z 7 października (poz. 1183) opublikowano rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
określa ono:
• rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnej, wojewódzkiej i powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
• sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych w zasobie;
• sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych z zasobu;
• wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie;
• tryb wymiany danych między poszczególnymi częściami zasobu oraz między bazami danych a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych;
• tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych oraz sposobu ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych.
Z dniem 8 stycznia 2014r. wchodzą w życie przepisy ww. rozporządzenia

Historia zmian:

  • 9 października 2013, godz. 13:51, użytkownik: Jolanta Bryl
Pokaż wszystkie