Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (DZ.U. z 2013roku, poz. 383)

Od dnia 5 kwietnia 2013 roku obowiazywać bedzie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (DZ.U. z 2013roku, poz. 383).

rozporządzenie określa:
1. zakres informacji gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
2. zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000
3. organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia baz danych, o których mowa w ww. pkt 1 i 2
4. tryb i standardy techniczne aktualizacji baz danych, o których mowa w ww. pkt 1 i 2
5. tryb i standardy techniczne udostępniania baz danych, o których mowa w ww. pkt 1 i 2
6. tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

Historia zmian:

  • 8 stycznia 2014, godz. 09:21, użytkownik: Jolanta Bryl
Pokaż wszystkie