Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Od dnia 29.11.2012r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r, poz. 1247).

Rozporządzenie określa państwowy system odniesień przestrzennych obowiązujący na terenie całego kraju.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień

przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).

Historia zmian:

  • 18 grudnia 2012, godz. 15:04, użytkownik: Ewa Szymko-Sołek