Rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Od dnia 17 lutego 2012 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 125).
Rozporządzenie określa:
1. szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
2. organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych ewidencji;
3. wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku.

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów ma zastąpić prowadzoną dotychczas przez gminy ewidencję numeracji porządkowej nieruchomości. Wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji w sposób określony w Rozporządzeniu powinno nastąpić nie później niż 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia czyli do 17 lutego 2013 roku.

Historia zmian:

  • 18 grudnia 2012, godz. 15:04, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie