Rozporządzenie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Od dnia 29.11.2012r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U z 2012 roku,  poz. 1246).

 Rozporządzenie określa :

1) urzędową tabelę klas gruntów;

2) sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zwanej dalej „klasyfikacją”.

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów

(Dz. U. Nr 19, poz. 97, z 1957 r. Nr 5, poz. 21 oraz z 1972 r. Nr 49, poz. 317), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

Historia zmian:

  • 8 stycznia 2014, godz. 09:21, użytkownik: Jolanta Bryl
Pokaż wszystkie