Rozporządzenie w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Od dnia 14 kwietnia 2012 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 63, poz. 352).

Rozporządzenie określa:

1) organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych,

2) szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych oraz w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych,

3) standardy techniczne dotyczące tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz, o których mowa w pkt 2

Historia zmian:

  • 18 grudnia 2012, godz. 15:04, użytkownik: Ewa Szymko-Sołek