Rozporządzenie w sprawie standardów wykonywania pomiarów geodezyjnych i opracowywania ich wyników

Od dnia 22 grudnia 2011 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572).
Rozporządzenie określa standardy techniczne:
1) wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych,
2) opracowywania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
-na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych.

Historia zmian:

  • 18 grudnia 2012, godz. 15:13, użytkownik: Ewa Szymko-Sołek
Pokaż wszystkie