Spotkanie z Głównym Geodetą Kraju

23 listopada w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie został podpisany list intencyjny dotyczący wsparcia przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie województwa podkarpackiego oraz budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Dokument podpisali: Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz starostowie powiatów: jasielskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko-sędziszowskiego, sanockiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i tarnobrzeskiego.

Starostowie zobowiązali się do opracowania programów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, których celem będzie stworzenie nowoczesnych, cyfrowych baz danych. Główny Geodeta Kraju zadeklarował podjęcie starań o pozyskanie środków na budowę Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Historia zmian:

  • 18 grudnia 2012, godz. 15:09, użytkownik: Ewa Szymko-Sołek
Pokaż wszystkie