Uprzejmie informuję, że na stronie CODGiK ( http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html ) został umieszczony kalkulator opłat za dane geodezyjne, który może być pomocny przy kontroli poprawności wyliczenia wysokości należnej opłaty wynikającej ze zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Historia zmian:

  • 11 lipca 2014, godz. 11:12, użytkownik: Jolanta Bryl