W dniu 25 listopada 2014 r. Wojewoda Podkarpacki powołała Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Wojewódzką Komisję Dyscyplinarną w sprawach odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

W dniu 25 listopada 2014 r. Wojewoda Podkarpacki powołała Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Wojewódzką Komisję Dyscyplinarną w sprawach odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.