W dzienniku ustaw opublikowano Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08.07.2014 r. w sprawie sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U z 2014 r., poz.914)

Określa ono:
• sposób i tryb uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych;
• wzór wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

Historia zmian:

  • 11 lipca 2014, godz. 10:52, użytkownik: Jolanta Bryl