W Dzienniku Ustaw z dnia 23 listopada 2015 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. (Dz.U z dnia 11 grudnia 2015r., poz.2109) zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 6 listopada 2015 r. (Dz.U z dnia 11 grudnia 2015r., poz.2109)
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.