Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od dnia 12 lipca nieodpłatnie będą udostępniane dane pochodzące z czterech rejestrów Państwowego Zasoby Geodezyjnego i Kartograficznego: państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – PRG, państwowego rejestru nazw geograficznych – PRNG, bazy danych obiektów ogólnogeograficznych – BDO250GIS,oraz numeryczny modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m – NMT_100 Dostęp do danych będzie możliwy poprzez zakładkę Dane bez opłat na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po wybraniu jednego z rejestrów możliwe będzie pobranie danych na dysk komputera.