W Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca br. pod pozycją 903 została opublikowana ustawa z dnia 9 czrewca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej ustawy wprowadzają zmiany także w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne i wejdą w życie 1 lipca 2016 r.

Najważniejsze zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym dotyczą:

1. sposobu przeprowadzania narad koordynacyjnych usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
2. nowej definicji sieci uzbrojenia terenu,
3. zasad udostępniania danych EGiB oraz GESUT,
4. zmian w cennikach opłat za materiały udostępniane z PZGiK.

Historia zmian:

  • 28 czerwca 2016, godz. 12:52, użytkownik: Jolanta Bryl
Pokaż wszystkie