Konkurs pn. 'Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego’

Rzeszów  2011-05-19

WOJEWOJEOWDA  PODKARPACKI

35-959 Rzeszów, skr. poczt. 297

ul. Grunwaldzka 15

I.II.8174.7.1.2011

 

Panie, Panowie

Prezydenci Miast, Starostowie,

Burmistrzowie, Wójtowie

wszyscy

Informuję, że w ślad za podpisanym porozumieniem z   Ministrem  Spraw Wewnętrznych i Administracji, ogłosiłam jako Podmiot Upoważniony konkurs pn. ’Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego.

Celem konkursu pn. ’Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego’ będzie wybranie i nagrodzenie projektu w zakresie budowy miasteczka ruchu drogowego, którego funkcjonowanie powinno przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z załączonym regulaminem   konkursu   na projekt miasteczka ruchu drogowego pn . Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego

Nabór Wniosków w ramach konkursu  prowadzi PUW w Rzeszowie do dnia 5 czerwca 2011 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 czerwca 2011 r. poprzez wybór jednego najlepszego Projektu   złożonego przez samorząd.

Projekty należy przesyłać na adres: Wydziału Infrastruktury, Podkarpacki Urząd Wojewódzki ul. Grunwaldzka 15, 35 – 959 Rzeszów z dopiskiem: Konkurs ’Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego’ w terminie do dnia 5 czerwca 2011 r. ( decyduje data stempla pocztowego). Projekty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowe pismo wraz z  regulaminem konkursu zamieszczone jest na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie www.rzeszow.uw.gov.pl

Liczę na aktywny udział Państwa w ogłoszonym konkursie jako podmiotów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

WOJEWODA   PODKARPACKI

(-)
Małgorzata Chomycz

 

 


Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×