Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu

Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu

 

NADZÓR KOMUNIKACYJNY:

Przyjmowanie uwag w zakresie istniejącej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Dokonywanie oceny organizacji ruchu w zakresie:

– zgodności z obowiązującymi przepisami,

– bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

1. PODSTAWA PRAWNA

· art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908),

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

 

2. MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

Kontakt:

pokój nr: 611

tel.  (17) 867 16 11, fax: (17) 867 1977

e-mail: kbarczak@rzeszow.uw.gov.pl

          hguz@rzeszow.uw.gov.pl

 

3. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Propozycje zmian w organizacji ruchu należy złożyć w formie pisemnej i winna ona zawierać precyzyjne dane dotyczące:

· kategorii drogi (dróg),

· miejsca lub odcinka drogi,

· nazwy miejscowości.

 

4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×