Drukuj

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 relacji Kuźnica – Barwinek na odcinku od km 440+635.00 do km 448+821.88 wraz z budową dwóch węzłów drogowych na skrzyżowaniu z istniejącą drogą krajową DK 19 Kuźnica – Barwinek w miejscowości Kamień i w miejscowości Sokołów Małopolski oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”