Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: .: „Rozbudowa drogi krajowej nr 19 na odcinku od km 277+000,00 do km 277+297,00 wraz z likwidacją osuwiska o numerze ewidencyjnym PDK051, zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Trzciana oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Likwidacja osuwiska o numerze ewidencyjnym PDK0051 zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Trzciana”