Drukuj

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp. – budowa chodnika od km 7+477 do km 7+570 strona lewa i od km 7+411 do km 7+743 strona prawa wraz z budową zatok autobusowych w km 7+499 strona lewa i w km 7+714 strona prawa w m. Przedbórz, wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” (N-VIII.7820.1.7.2020)