Zarządzenie nr 107/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 204/16 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Zasad powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcje biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Podkarpackiego