Opinia dotycząca wniosku w sprawie zmiany w podziale terytorialnym polegającej na przyłączeniu do miasta na prawach powiatu Rzeszów obszarów położonych w gminach: Tyczyn, Boguchwała, Głogów Małopolski i Trzebownisko, w powiecie rzeszowskim, w województwie podkarpackim