Informacja dotycząca współpracy z ośrodkami szkolenia

Informacja dotycząca współpracy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z ośrodkami szkolenia zarejestrowanymi przez Wojewodę Podkarpackiego

Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 2140) nakłada na Wojewodę Podkarpackiego zadania z zakresu nadzoru i kontroli .

Do tych zadań należą:

– rejestrowanie ośrodków szkolenia zgodnie z art. 39g

– realizacja szkolenia teoretycznego praktycznego zgodna z art. 39b

– weryfikacja dokumentów składanych przez przedsiębiorców rejestrujących ośrodek szkolenia , rozszerzających działalność gospodarczą wymienionych w art. 39g ust 5.

– realizacja zagadnień związanych z przeprowadzanymi testami kwalifikacyjnymi po zakończonym szkoleniu art. 39c.

Ww. zagadnienia objęte nadzorem i kontrolą realizują:

– starszy inspektor wojewódzki Jerzy Wójcik, tel. 17 867 16 24, email: jwojcik@rzeszow.uw.gov.pl

– starszy specjalista Justyna Rejwer, tel. 17 867 16 11, email: jrejwer@rzeszow.uw.gov.pl

– inspektor wojewódzki Andrzej Welc, tel. 17 867 16 24, email: awelc@rzeszow.uw.gov.pl

Nadzór w ramach oddziału sprawuje:

– kierownik oddziału Piotr Mroziński, tel. 17 867 16 13, email: pmrozinski@rzeszow.uw.gov.pl

Dla usprawnienia nadzoru i kontroli Wojewoda Podkarpacki wprowadził zasadę utrzymywania ścisłej współpracy wymienionych osób funkcyjnych z przedsiębiorcami, informowanie ich w bezpośrednich kontaktach telefonicznie lub pismami o wymaganych zasadach i procedurach wynikających z zapisów ustawy i rozporządzenia.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć przy rejestracji ośrodka wymienione są  w  artykule 39g ust 5 ww. ustawy.

Wojewoda Podkarpacki prowadzi tylko i wyłącznie nadzór i kontrole w zakresie zagadnień dotyczących szkolenia w odniesieniu do zarejestrowanych w rejestrze Wojewody Podkarpackiego ośrodków.

W przypadku prezentowania odmiennych stanowisk przez ośrodki szkolenia odnoszących się do wyżej wymienionych zagadnień w stosunku do których Wojewoda prowadzi nadzór i kontrole, Wojewoda stoi na stanowisku rozstrzygania tych problemów poprzez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązuje przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia znowelizowana ustawa o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 2140), która w artykule 39e nakłada obowiązek na przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia, przedstawienia Wojewodzie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rozpoczęcia kursu oraz przekazanie w terminie 14 dni, od dnia zakończenia szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie.

Historia zmian:

  • 5 marca 2020, godz. 09:41, użytkownik: Justyna Rejwer
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×