JEDNOSTKI WSPÓŁPRACUJĄCE Z SYSTEMEM PRM

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jednostkami współpracującymi z systemem PRM są:

  1. Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.
  2. Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
  3. Jednostki organizacyjne Policji i Straży Granicznej.
  4. Jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej.
  5. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.
  6. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
  7. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górniczego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.
  8. Jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.
  9. Podmioty niewymienione w pkt 1-8 oraz społeczne organizacje, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 
– które uzyskały wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem.
 
Wojewoda, właściwy ze względu na miejsce stacjonowania jednostki współpracującej z systemem, wpisuje do rejestru jednostkę współpracującą z systemem, o której mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy:
1) pkt 1, 2 i 8 – z urzędu;
2) pkt 3-7 i 9 – na jej wniosek zawierający dane, o których mowa w art. 17 ust. 3, w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Historia zmian:

  • 27 czerwca 2018, godz. 10:58, użytkownik: Marek Teodorczyk
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×