Strona główna » Pozostałe informacje » Państwowe ratownictwo medyczne » KURSY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

KURSY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Kwalifikowana pierwsza pomoc, są to czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika, który jest członkiem jednostek współpracujących z systemem PRM.

Ratownikiem może być osoba:

 1. osiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem PRM, lub będąca członkiem tych jednostek;
 3. posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;
 4. której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Podmiot zamierzający prowadzić kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy jest zobowiązany uzyskać zatwierdzenie programu kursu przez właściwego wojewodę ze względu na swoją siedzibę.

Wojewoda zatwierdza program kursu po:

 1. stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem kursu, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 60, poz. 408);
 2. przeprowadzeniu weryfikacji kwalifikacji kadry dydaktycznej, a także spełnieniu wymagań w zakresie wyposażenia sal ćwiczeniowych.

Odmowa zatwierdzenia oraz cofnięcie zatwierdzenia programu kursu przez wojewodę następuje w drodze
decyzji administracyjnej.

Każda zmiana programu kursu obejmująca zakres merytoryczny dokonana przez podmiot, który uzyskał zatwierdzenie programu kursu wymaga ponownego zatwierdzenia przez wojewodę.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 60, poz. 408) określa:

 1. ramowy program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 2. kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej kurs;
 3. sposób przeprowadzania egzaminu kończącego kurs;
 4. skład, tryb powoływania i odwoływania komisji egzaminacyjnej;
 5. okres ważności i wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika. W ramach nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne wojewoda jest uprawniony do przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zatwierdzone programy kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

1. „Dream team” Anna Kawalec, ul. Sw. Faustyny 47, 35-330 Rzeszów, tel. 693 023 607 (dla kursów organizowanych w dniach
17 stycznia – 2 lutego 2014 r. oraz w dniach 7 lutego – 2 marca 2014 r. oraz w dniach 21 marca – 6 kwietnia 2014 r., oraz  w dniach 4-27 kwietnia 2014 r. oraz  w dniach 9 – 25 maja 2014 r. oraz w dniach 6 – 22 czerwca 2014 r. oraz w dniach 18 – 22 czerwca 2014 r. oraz w dniach 4 – 27 lipca 2014 r. oraz w dniach 26 września – 12 października 2014r. oraz w dniach 5 – 21 grudnia 2014 r. oraz w dniach 20 luty – 8 marzec 2015 r.);

2. „Premed” Piotr Szurek, ul. Grota Roweckiego 16 38-200 Jasło, tel. 602 492 755 (dla kursów organizowanych w dniach
22 – 29 stycznia 2014 r. oraz w dniach 14 – 24 marca 2014 r. oraz w dniach 19-21, 25-28 września 2014 r., oraz w dniach 5 – 7, 12 – 15 grudnia 2014 r. );

3. „Dot support” Tomasz Dorota, ul. Czereśnie 2, 837 – 611 Cieszanów, kierownik organizacyjny Aleksandra Ambros -
Dorota, 693 133 313 (dla kursów organizowanych w dniach 7 – 16 marca 2014 r. oraz w dniach 7 – 12 kwietnia 2014 r. oraz w dniach 18 – 24 maja 2014 r. oraz w dniach 6 – 22 czerwca 2014 r.
oraz w dniach 1-3 lipca – 14-16 listopada 2014 r. oraz w dniach 25 stycznia – 1 lutego 2015 r. oraz w dniach 2 – 8 lutego 2015 r. oraz w dniach 12-15 i 20-22 lutego 2015 r. oraz w dniach 2-8 marca 2015 r.);

4. „Ratownictwo Medyczne Jarosław Marczewski”  Czajkowa 39, 39 – 332 Tuszów Narodowy, tel. 602 366 258 (dla kursów organizowanych w dniach 14 marca – 6 kwietnia 2014 r. oraz w dniach 10 – 18 października 2014 r. oraz w dniach 23-25, 30-31 stycznia 2015 r., 1,6,14-15 lutego 2015 r.);

5. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów, tel. (17) 852 62 53 (dla kursów organizowanych w dniach 7 – 15 kwietnia 2014 r. oraz w dniach 4-12 sierpnia 2014 r. oraz w dniach 6-14 października 2014 r. oraz w dniach 7 – 22 lutego 2015 r.).

6. Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Bardowskiego 2, 35-005 Rzeszów, tel. 17  862 43 35 (dla kursu organizowanego w dniach 5 – 21 grudnia 2014 r.)

Historia zmian:

 • 2 marca 2015, godz. 14:07, użytkownik: Sylwia Konieczny
Pokaż wszystkie