WOJEWÓDZCY KOORDYNATORZY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Do zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, którego stanowisko znajduje się w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, należy w szczególności:

  1. Koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, spoza jednego rejonu operacyjnego.
  2. Rozstrzyganie sporów dotyczących przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez szpital od zespołu ratownictwa medycznego.
  3. Udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego.
  4. Współpraca z Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz innymi wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego.
  5. Współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
  6. Współpraca z głównym dyspozytorem medycznym i jego zastępcą (przepis dotyczący tego zadania wejdzie w życie od 01.01.2020 r.).
     

Zakres uprawnień oraz obowiązków WKRM regulują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1655).

 

Kontakt:

Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Telefon: 17 867 18 58
Fax : 17 867 18 66

e-mail: 09-wkrm@rzeszow.uw.gov.pl

Historia zmian:

  • 2 lipca 2015, godz. 09:07, użytkownik: Marek Teodorczyk
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×