Program współpracy Wojewody Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2018 r.

Historia zmian:

  • 2 stycznia 2018, godz. 09:07, użytkownik: Katarzyna Machowska