Ewidencja wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych

Miejsce prowadzenia rejestru:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Paszportów w Rzeszowie
pokoje:  29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45
tel. 17 867 10 35
fax: 17 867 19 81
e-mail: paszporty@rzeszow.uw.gov.pl

Oddział Paszportów w Krośnie
pokoje: 002, 004, 009, 011, 012, 016, 017
tel. 13 437 28 57
e-mail: paszportyk@rzeszow.uw.gov.pl

Oddział Paszportów w Przemyślu
pokoje: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10
tel. 16 678 20 35
e-mail: k.o.obyw.p@rzeszow.uw.gov.pl

Oddział Paszportów w Tarnobrzegu
pokoje: 3, 5, 609, 610, 610a, 611, 612
tel. 15 822 15 95
wew. 367
e-mail: mbuldys@rzeszow.uw.gov.pl

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej w ramach Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Paszportów, którego administratorem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Bezpośredni dostęp do rejestru mają organy paszportowe, Komendant Główny Policji  oraz Komendant Główny Straży Granicznej. Na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 758) dane z rejestru (z wyjątkiem odcisków palców) udostępniane są  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, prokuratorom, sądom, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Biuru Ochrony Rządu w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) dane udostępniane są na pisemny, umotywowany wniosek innym podmiotom, które spełnią przesłanki zawarte w art. 23 ust. 1 cyt. ustawy.

Historia zmian:

  • 20 lutego 2017, godz. 08:30, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×