Rejestr centrów integracji społecznej województwa podkarpackiego

Miejsce prowadzenia rejestru:

Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej

pokój 317
tel. 17 867-13-17

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

Rejestr zawiera informacje o numerze i dacie wpisu, siedzibie, adresie oraz oznaczenie podmiotu tworzącego.

Rejestr jest jawny – do wglądu.

Historia zmian:

  • 28 lutego 2017, godz. 11:56, użytkownik: Katarzyna Machowska
Pokaż wszystkie