Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podkarpackiego

Miejsce prowadzenia rejestru:
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej

pokój 317
tel. 17 867 13 17

Sposób i zasady udostępniania rejestru:

 Rejestr zawiera informacje dotyczące podmiotu prowadzącego,  osoby kierującej jednostką (imię i nazwisko, dane kontaktowe), wskazanie czy jednostka realizuje wyłącznie specjalistyczne poradnictwo, bez zadań dodatkowych, dane teleadresowe placówek (tj. kod/poczta, miejscowość, ulica, nr domu, telefon, adres e-mail),  charakterze pracy jednostki,(całodobowa, inna: dni otwarcia, godziny pracy, dyżury), rodzaju świadczonego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne, inne/jakie).

Rejestr jest jawny – do wglądu.

Rejestr aktualny- stan na  22.06.2018 r.

Historia zmian:

  • 27 czerwca 2018, godz. 12:40, użytkownik: Anna Garlak-Tyrańska
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×