Drukuj

Rejestr postanowień Wojewody Podkarpackiego

Miejsce prowadzenia rejestru:
Wydział Prawny i Nadzoru
pokój 243
tel. 17 867 12 43

Sposób i zasady udostępniania rejestru:
Rejestr jawny – do wglądu.